Parkování v areálu

Nemocnice ve svém areálu omezený počet parkovacích míst. Pokud nemusíte do areálu vjíždět, auto zaparkujte před nemocnicí.


Vjezd do areálu nemocnice a její průjezd je zpoplatněn. U hlavního vjezdu a u vjezdu do lékárny jsou nainstalovány závory.

 

Postup při parkování

  • při vjezdu do areálu si vyzvednete z automatu parkovací lístek s vyznačeným časem příjezdu
  • při výjezdu tento parkovací lístek uhradíte v automatu

 

Dovolujeme si vás upozornit, že cena za každou započatou hodinu je 30 Kč (cena je uvedená s DPH).

Zvýhodnění parkovného je při opuštění areálu do 20-ti minut umožněn výjezd zdarma.

 

Při překročení času, určeného pro výjezd zdarma, je poplatek za parkovné počítán od doby vjezdu do areálu nemocnice.

 

Ztráta parkovacího lístku je 500,– Kč

 

Po návštěvě a předložení parkovacího lístku v lékárně se doba parkování prodlouží na 1 hodinu zdarma.

V případě stání dělší jak 1 hodinu, je nutné nejdříve zaplatit poplatek za parkování v platebním automatu u vrátnice.

 

Po předložení průkazu ZTP/P budou zdravotně postižení pacienti od poplatku osvobozeni.