Pohotovost

Lékařská pohotovostní služba (LPS) je určena pacientům, u kterých dojde k náhlému onemocnění nebo náhlému zhoršení zdravotního stavu, které nevyžaduje neodkladný zásah zdravotnické záchranné služby a neohrožuje pacienta na životě.

 

Pohotovost pro dospělé (budova vrátnice)       SO + NE            8. 00 – 18. 00 hod

 

 

Mimo tyto hodiny je neodkladná péče poskytována lékaři v rámci všeobecné ambulance

(chirurgie – budova B, interna – budova A). Lékaři však mohou být zaneprázdněni zajišťováním péče o pacienty na oddělení a proto nelze garantovat okamžité ošetření.

 

UPOZORNĚNÍ:  LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat a provést v obvyklém čase u vašeho praktického lékaře.

 

 

Pro dospělé 

Umístění

Budova H (Vrátnice)

(plán nemocnice)

Ordinační hodiny

So, Ne: 8:00-18:00

Kontakt

Tel: 312 522 222

 

 

 

Pro děti

Umístění

Budova D

(plán nemocnice)

Ordinační hodiny

Po - Pá: 17:00 - 20:00

So, Ne, Svátky: 14:00-20:00

Kontakt

Tel: 312 575 159

 

 

 

 

Oznámení

Na dětském oddělení  v nemocnici ve Slaném je zřízena ústavní pohotovostní služa.

 

Ordinační hodiny

  • všední dny ................... 17 20 hod.
  • so, ne, svátky ............... 14 20 hod.

 

V případě potřeby se v pracovní době svého praktického lékaře pro děti a dorost obraťte na něho.

 

Dětí hospitalizovaných na dětském a novorozeneckém oddělení se tato změna netýká, budou nadále v péči pediatrů a dětských sester.

 

Rozpis odpoledních ordinačních hodin praktických lékařů pro děti a dorost

Ordinace do 17.00 ve Slaném 2016

Pondělí: MUDr. Peterková Slaný, Vepřkova 85
Úterý: MUDr. Šircová Slaný, Vepřkova 85
Středa: Restrial s.r.o. Slaný, Třebízského 183
Čtvrtek: MUDr. Havlová Slaný, Poliklinika

 

 

Ošetření poskytuje službu konající lékař dětského oddělení – může vzniknout situace, kdy lékař bude řešit akutní stav na oddělení a nebude přítomen na ambulanci. Ohlaste proto sestře svůj příchod a důvod návštěvy. Lékař se dostaví v nejbližším možném čase.

 

Mimo uvedené časy poskytuje akutní ošetření dětská pohotovost v Oblastní nemocnici v Kladně a v DFN Praha MOTOL.