Pohotovost

Pro dospělé 

Lékařská pohotovostní služba (LPS) je určena pacientům, u kterých dojde k náhlému onemocnění nebo náhlému zhoršení zdravotního stavu, které nevyžaduje neodkladný zásah zdravotnické záchranné služby a neohrožuje pacienta na životě.

 

Mimo tyto hodiny je neodkladná péče poskytována lékaři v rámci všeobecné ambulance

(chirurgie – budova B, interna – budova A). Lékaři však mohou být zaneprázdněni zajišťováním péče o pacienty na oddělení a proto nelze garantovat okamžité ošetření.

 

UPOZORNĚNÍ:  LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat a provést v obvyklém čase u vašeho praktického lékaře.

 

 

Umístění

Budova H (Vrátnice)

(plán nemocnice)

Ordinační hodiny

So, Ne: 8:00-18:00

Kontakt

Tel: 312 522 222

 

 

 

Pro děti

Na dětském oddělení je zřízena pouze ústavní pohotovostní služba, tedy přítomnost lékaře zajišťujícího péče o hospitalizované dětské pacienty a jejich případný příjem na oddělení. Běžná dětská pohotovost (pro pacienty nevyžadující zásah záchranky a neohrožené na život) je provozována v Oblastní nemocnici Kladno, na poliklinice v Lounech nebo ve Fakultní nemocnici Motol, případně lze využít prodloužené ordinační doby slánských ambulantních pediatrů.