Urogynekologická ambulance

 

Umístění

Suterén budovy D

(plán nemocnice)

Ordinační hodiny

Út: 13:00 - 13:30

St: 8:30 - 9:30

Objednání

Tel: 312 575 126

(v ordinačních hodinách)

 

Lékař

MUDr. Sehnalová

Sestra

Rabasová