Covid report 20. 1. 2021

Nemocnice Slaný je v současných dnech zasažena Covidem-19 nejvíce za celou dobu epidemie.

Paradoxem je, že tato vlna nákazy personálu prošla nemocnicí v týdnu po první dávce vakcíny. Je více než jasné, že za účinně očkovaného lze považovat člověka až po ukončení vakcinace druhou dávkou, a tedy že úvahy o odložení druhé dávky a dokonce doporučení tohoto postupu ministrem zdravotnictví jsou nesprávné. Pokud bychom druhou dávku odložili, vystavili bychom zbytečně zdravotníky a další již rozočkované riziku nákazy, což je v nynější situaci nepřípustné - nyní funguje část oddělení v nouzovém režimu (interní JIP, rentgen). Řada ambulancí musela být uzavřena a bez pomoci armády a dobrovolníků by se zhroutila i lůžková péče. Domníváme se, ale zatím to nemáme potvrzené, že současná agresivita šíření viru naší nemocnicí může být způsobena virulentnější britskou mutací. 

 

Kromě nutnosti zajistit akutní péči a fungování Odběrového centra leží na našich bedrech organizace a personální zajištění stávajícího provozu Očkovacího centra, které bude do do jeho přesunutí do hotelu Grand v prostoru nemocnice. Již nyní nám vypomáhají administrativní pracovníci z městského úřadu a plánované zprovoznění centra v Grandu by bez logistické, personální, hmotné a morální podpory města nebylo možné. Očkování se zatím stále týká zdravotníků a pracovníků v sociálních službách, od příštího týdne nicméně začneme očkovat první seniory zaregistrované v rezervačním systému. Očkovací kapacitu limituje a ještě dlouho bude limitovat distribuovaný počet vakcín, který bude určující i pro spuštění vakcinace veřejnosti v Grandu. 

 

Nemocnice Slaný je dnes skutečně na hraně svých možností - denně dostávám informace o dalších nakažených sestrách a lékařích. Ti, kteří zbývají, přestávají být schopni zajistit provoz. Celostátní tempo vakcinace a úvahy o rozvolnění opatření nedávají naději, že příští měsíce budou - co do počtu pacientů hospitalizovaných s Covidem-19 - jiné. Světlo na konci tunelu ze všeho nejvíce připomíná protijedoucí vlak.

 

ředitel