Covid report 27. 10. 2020

 

Dle očekávání čelí Nemocnice Slaný v posledních dnech k výraznému nárůstu počtu hospitalizovaných pro Covid-19 včetně nejtěžších případů. Včerejší otevření oddělení Covid 2 (ortopedie, chirurgická JIP) se časově překrylo s vyčerpáním lůžkové kapacity oddělení Covid 1 (interna A, ARO). Rychlost, s jakou bylo oddělení Covid 2 zprovozněno, je zásluhou mnoha skvělých lidí v naší nemocnici. Velké díky patří řemeslníkům, kteří celý víkend budovali infekční filtry, personálu ortopedie a chirurgické JIP, který bez váhání akceptoval úkol začít pracovat na infekčním oddělení, mladým lékařům z ortopedie, chirurgie a gynekologie, kteří se ochotně zapojili do covidové péče, a samozřejmě kmenovým lékařům a sestrám z Covid týmu, kteří nový personál zaškolili a vedou. Děkuji i ortopedii a chirurgii, že daly svá oddělení k dispozici na dobu, jejíž trvání si nikdo netroufá odhadnout. Děkuji hlavní sestře Vlastě Fialové za nasazení a výdrž, se kterými to všechno zvládá, děkuji pracovníkům Odběrového centra, kteří denně odebírají stovky příchozích. A neméně děkuji všem ostatním, kteří pečují i za omezených podmínek o necovidové pacienty, jichž není méně než dřív, laborantkám, řidičům, děkuji těm, kteří nám všem vaří, perou, účtují, uklízejí... Děkuji těm, kteří se vrátili do práce, sotva se zotavili z nemoci. Děkuji veřejnosti za morální podporu. Před námi jsou týdny, kdy se utkáme s něčím, co jsme dosud nepoznali. Čeká nás nejistota, únava a vysílení. Víc než disciplína nás na nohou bude držet vzájemná solidarita. Dovolím si parafrázovat slova Winstona Churchilla, který pravil v hodině nejtemnější: Není to konec, není to ani začátek konce, ale je to konec začátku.

 

ředitel