Dovolená mamární poradna

1. 8. 2018
8. 8. 2018
26. 9. 2018

Dovolené v ambulanci pro onemocnění prsu jsou:

1. 8. 2018
8. 8. 2018
26. 9. 2018