Dovolená mamární poradna

4. 1. 2023,
22. 2. 2023

Dovolené ambulanci pro onemocnění prsu jsou:

4. 1. 2023
22. 2. 2023