DŘEVOMALBY PRO SLÁNSKOU NEMOCNICI

Se speciálně koncipovanou výstavou domovského výtvarníka TOMÁŠE ZÁBORCE se můžete setkat v prostorách nemocnice od 1.8. do 31.10. 2018

Tomáš Záborec, rodák ze Slaného, na svém kontě již dobrou stovku realizovaných výstav. Jeho práce lze po celé ČR potkat stejně tak dobře na starobylých hradech, ve skanzenech či muzeích, jako v galeriích a ultra moderních prostorách.  V posledních letech se zaměřuje i na to, aby jeho práce zprostředkovala zážitek přírodní tematiky rovněž tam, kde se lidé nacházejí ve zjitřené atmosféře, jsou ve stresu či mají nějaký handicap. I proto jeho díla dostávají postupně více interaktivní ráz, a jelikož jejich dřevěný poklad i důvěrně známá přírodní témata svádějí k bližšímu kontaktu, diváci se jich mohou i dotýkat.  "Prostředí nemocnic k letní pohodové atmosféře někdy daleko, a jsem rád, že vedle hradů a výletních cílů moje práce může mířit i do těchto méně tradičních míst," objasňuje své úmysly sám autor a dodává: "Po příležitostech v nemocnicích v Příbrami a Karlových Varech jsem nyní instaloval takovouto výstavu také doma - ve Slaném. Děkuji vedení nemocnice, panu řediteli MUDr. Štěpánu Votočkovi i hlavní sestře nemocnice, Mgr. Vlastě Fialové, a panu starostovi města Mgr. Martinu Hrabánkovi za to, že v těchto mých záměrech podpořili." Pomohou dřevomalby zlepšit náladu pacientům i nemocničnímu personálu? Vítáte takto netradičně upravené prostředí v nemocnici? Každý Váš názor nemocnici i autora velmi zajímá, a za případné vyjádření v anketních možnostech přímo v nemocnici, či v kontaktech na autora předem děkujeme. Na výstavu jsou tedy Slaňáci i mimoslánští srdečně zváni.

  • DŘEVOMALBY PRO SLÁNSKOU NEMOCNICI
    DŘEVOMALBY PRO SLÁNSKOU NEMOCNICI
  • DŘEVOMALBY PRO SLÁNSKOU NEMOCNICI
    DŘEVOMALBY PRO SLÁNSKOU NEMOCNICI
  • DŘEVOMALBY PRO SLÁNSKOU NEMOCNICI
    DŘEVOMALBY PRO SLÁNSKOU NEMOCNICI