Informace pro pacienty o postupu při podezření na infekci koronavirem

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR, související s šířením koronaviru SARS-CoV-2 v Evropě, informujeme veřejnost o nastavených postupech v Nemocnici Slaný.

Máte-li příznaky respiračního onemocnění (kašel, zvýšená teplota/horečka, dušnost, únava) a pobýval/a-li jste v místech, která jsou vyhlášená jako rizikové oblasti pro šíření (severní Itálie, Čína, Irán), postupujte dle instrukcí Ministerstva zdravotnictví: zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktuje linku 112, operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky místně příslušné krajské hygienické stanice, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy.

 

Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem.

 

Rozhodnete-li se s uvedeným příznaky navštívit zdravotnické zařízení, zkontaktujte nejprve svého praktického lékaře. V případě jeho nepřítomnosti Vás vyšetříme v Nemocnici Slaný po předchozí telefonické domluvě (linka 312 575 338). Budete nasměrováni do karanténní místnosti v prostoru vrátnice (bývalá pohotovost), kam za Vámi přijde sestra a lékař a zhodnotí Vaši zdravotní situaci. V žádném případě nechoďte do čekárny Urgentního příjmu!

 

Všechny důležité informace najdete na

  • webu Státního zdravotního ústav www.szu.cz  
  • jednotlivých hygienických stanicích (ve Středočeském kraji to je www.khsstc.cz)
  • stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky www.mzcr.cz

 

Důležité kontakty

  • Speciální infolinka SZÚ 724 810 106 nebo 725 191 367 je v provozu nonstop. Na této lince je možné poradit se o všem, co souvisí s epidemií Coronaviru SARS-CoV-2.
  • Krajská hygienická stanice - do 19 hod 771 137 070, po 19 hod 736 521 357

 

Plánovaná ambulantní ošetření v Nemocnici Slaný

  • Pokud máte uvedené příznaky respiračního onemocnění a současně jste pobýval/a v místech, která jsou vyhlášená jako rizikové oblasti pro šíření infekce COVID-19, odložte své plánované ošetření a telefonicky kontaktujte nejprve místně příslušné pracoviště krajské hygienické stanice a zkonzultujte situaci s pracovníky epidemiologického oddělení.
  • Pokud nemáte příznaky respiračního onemocnění, ale byli jste v rizikových oblastech v období předchozích 14 dnů a máte naplánované ambulantní ošetření v nemocnici kontaktujte nejprve místně příslušné pracoviště krajské hygienické stanice a zkonzultujte situaci s pracovníky epidemiologického oddělení.

 

Děkujeme, že chráníte sebe i všechny ve vašem okolí.