Informace pro pacienty v souvislosti s volbou prezidenta České republiky

29. prosince 2022, 13:12 | Vážení pacienti,
v souvislosti s volbou prezidenta České republiky, která se bude konat 13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo 27. a 28. ledna), Vás chceme informovat o možnosti uplatnění volebního práva.

Pokud budete plánovaně hospitalizováni v naší nemocnici je nutno si před hospitalizací zabezpečit voličský průkaz a tento mít v době voleb u sebe. O vydání voličského průkazu lze zažádat na obecním úřadě v místě trvalého bydliště osobně do 11. 1. 2023, nebo písemně s úředně ověřeným podpisem do 6. 1. 2023.

Pokud jste již hospitalizování, můžete v naší nemocnici hlasovat na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů do 9. 1. 2023 do 12 hod. (pro případné II. kolo volby nejpozději 23. ledna 2023 do 12.00 hod.).

Pacient, který trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku ve kterém se nachází naše nemocnice (volební okrsek č. 1), nepotřebuje voličský průkaz ani nemusí být zapsán ve zvláštním seznamu voličů. Stačí, požádat staniční sestru oddělení nejpozději do 9. 1. 2023 do 12:00 hod. (pro případné II. kolo volby nejpozději 23. ledna 2023 do 12.00 hod.) o zabezpečení návštěvy volební komise s přenosnou volební schránkou na oddělení, kde je hospitalizován.

Před volbou musí volič prokázat totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem.