LP A-02 Obsah Laboratorní příručky

 

 

 A-01 Předmluva

 B-01 Identifikace laboratoře a údaje

 B-02 Základní informace o laboratoři

 B-03 Zaměření laboratoře

 B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště

 B-05 Organizace laboratoře, členění

 B-06 Spektrum a popis nabízených služeb

 C-01 Manuál pro odběry vzorků

 C-02 Požadavkové listy (žádanky)

 C-03 Požadavky na urgentní vyšetření

 C-04 Požadavky na dodatečná vyšetření

 C-05 Používaný odběrový systém

 C-06 Příprava pacienta před vyšetřením

 C-07 Identifikace pacienta na žádance

 C-08 Odběr vzorku

 C-09 Množství vzorku

 C-10 Transport vzorků do laboratoře

 C-11 Základní informace k bezpečnosti

 C-12 Spolupráce s lékaři v regionu

 D-01 Příjem žádanek a vzorků

 D-02 Kriteria odmítnutí vzorku

 D-03 Postup při nesprávné identifikaci vzorku

 D-04 Smluvní laboratoře

 E-01 Hlášení výsledků v kritických intervalech

 E-02 Informace o formách vydání výsledků

 E-03 Časová dostupnost výsledků

 E-04 Změny výsledkových listů

 E-05 Konzultační činnost laboratoře

 E-06 Způsob řešení stížností

 E-07 Samoplátci, ceník vyšetření

 F-01 Pokyny pro pacienty

 G-01 Abecední seznam vyšetření

 

 

Laboratorní příručka OKBH Nemocnice Slaný

Verze: březen 2019

Platí od 1.3. 2019

Aktuální verze: www.nemsl.cz