Mamma HELP – bezplatné individuální poradenství pro ženy s rakovinou prsu

Mamma HELP centrum v Praze funguje úspěšně od roku 2000. Poskytuje cílené, kvalitní a dobře dostupné individuálního poradenství a kvalifikovanou psychickou podporu ženám s rakovinou prsu a jejím blízkým. MH centrum navštěvují pacientky ihned poté, co jim byla sdělena onkologická diagnóza, pacientky s recidivou nemoci, klientky v dlouhodobé léčbě a také v rekonvalescenci. Veškeré služby poskytujeme bezplatně a nevážeme jejich poskytování na členství ve spolku. V Mamma HELP centrech vede rozhovor vždy jedna terapeutka s jednou pacientkou, případně jejím doprovodem. Terapeutky díky své osobní zkušenosti s nemocí  dokáží projevit velkou míru empatie, mají na rozhovor dostatek času a samozřejmě potřebné dovednosti. MH centra mají své odborné garanty, personál se průběžně vzdělává a podstupuje pravidelné supervize. Supervize a výcvik zajišťuje klinická psycholožka.

 

S podporou agentury Young & Rubicam vznikl nový spot vysvětlující důležitost individuálního poradenství a podpůrné péče pro ženy s rakovinou prsu:  https://youtu.be/7MSSgpyX04k

Klientkám podáváme informace celostátního charakteru, z vlastních databází, které průběžně aktualizujeme. Pražské MH centrum slouží také jako školicí středisko pro kontaktní pracovnice ostatních center (Brno, Hradec Králové, Přerov, Zlín, Plzeň ,Olomouc, České Budějovice). Odpolední programy  jsou určeny pro členky i nečlenky  pacientského sdružení. V případě odpoledních programů se jedná též o terapii – komunitní programy většinou zcela nenásilným způsobem vracejí klientkám sebedůvěru a ty se tak mohou  lépe a dříve zařadit do normálního plnohodnotného života (arteterapie, cvičení, jóga, výrazový tanec). V průběhu roku 2017 jsme v pražském centru uvedli do provozu také odbornou psychologickou poradnu pro rodiny pacientek s dětmi. Jedná se též o bezplatnou službu.

 

Adresa: Mamma HELP, z. s.

Koněvova 150, 130 00 Praha 3

Telefon: 272 731 000, 739 632 884

E-mail :   

Po-čt :    9.00 – 17.00, : 9.00-15.00