NÁVŠTĚVY POVOLENY

Na doporučení Krajské hygienické stanice ruší ředitel nemocnice zákaz návštěv od 2.3.2018.