Objednávání RTG, USG a CT v nouzovém režimu

S ohledem na personální situaci na našem radiodiagnostickém oddělení, kde onemocněla Covidem-19 většina radiologických asistentů, je zavedeno následující opatření: každé z výše uvedených vyšetření musí být urgentní a musí být odsouhlaseno lékařem RDG oddělení včetně termínu. Vyšetření pacientů, kteří nebudou tímto způsobem objednáni, neproběhne.

 

ředitel