Poděkování

Nemocnice Slaný děkuje dobrovolníkům, kteří se přihlásili k práci bez nároku na odměnu, aby pomohli boji s epidemií, a to jmenovitě Jiřímu Žákovi, Jitce Žákové, Martinu Starému, Petru Kozlíkovi, Veronice Kotrbové a Marku Hilšerovi. Dále děkujeme i ostatním, kteří vyslyšeli naše volání o pomoc a nastoupili u nás jako zaměstnanci, mimo jiné členům Aktivních záloh. Děkujeme Armádě české republiky, která poskytla vojáky k zajištění práce na našich nejpostiženějších odděleních. Děkujeme organizaci Sestry v záloze za nabídku pomoci.