Přesun automatu na regulační poplatky

Automat na regulační poplatky se z budovy vrátnice přesouvá do vestibulu budovy B