Přesun urgentního příjmu - interní části

Od 11.4. bude interní část urgentního příjmu přestěhovaná do příjmu oddělení ARO v budově A