Volba prezidenta ČR v nemocnici

Volba se koná 12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)

Pokud se této volby chcete zúčastnit a víte, že budete hospitalizován/a v nemocnici, žádejte si o voličský průkaz. Zažádat si musíte na obecním úřadě v místě svého trvalého pobytu. Žádost můžete podávat již nyní a to:

- osobně

- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

 

POZOR! - při hlasování na voličský průkaz musíte prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Pokud neprokážete svou totožnost, nebude Vám hlasování umožněno.

 

Pro druhé kolo totéž.