Zřízení dárcovského účtu

Vzhledem k velkému zájmu firem a občanů přispět naší nemocnici na boj s infekcí koronavirem Covid-19 jsem byl zřízen dárcovský účet 262643217/0300 u ČSOB a.s. Prosím všechny dárce, aby na mailovou adresu  napsali účel poskytnutí daru a identifikaci osoby (jméno, příjmení) nebo firmy (název a IČO) a informaci, máme-li připravit darovací smlouvu pro pozdější uplatnění do daní. Všem dárcům velice děkujeme!