Dárci krve

 

Vážení dárci, 
z důvodu maximální bezpečnosti transfuzních přípravků a v souvislosti s možným výskytem
onemocnění západonilskou horečkou přijímá Hematologicko-transfuzní oddělení (HTO) Oblastní
nemocnice Kladno i v letošním roce preventivní opatření, kterým je zákaz darování krve po dobu 28
dní od návratu ze zahraniční dovolené.
Omezení bude platit od 15.6.2019 a v současné době se bude týkat všech států jižně od České
republiky a celého území USA. Předpokládáme, že uvedené preventivní opatření bude platit do
31.10.2019 s tím, že doba trvání i případné další destinace se mohou měnit v závislosti na vývoji
epidemiologické situace. Informace budou průběžně aktualizovány na webových stránkách Oblastní
nemocnice Kladno i HTO. Zákaz darování krve po dobu 6 měsíců od data návratu z oblastí s
výskytem malárie a jiných tropických nemocí se nemění. Pokud dárce užíval preventivně
antimalarika, prodlužuje se zákaz darování krve na 12 měsíců.
V případě jakýchkoliv nejasností můžete před Vaším plánovaným odběrem krve kontaktovat
pracovníky HTO buď telefonicky na číslech: 312 606 343, 312 606 128 nebo e-mailem na
adrese:  .
Velmi si vážíme Vaší přízně a děkujeme za pochopení.
prim. MUDr. Lenka Bartošová
Hematologicko-transfuzní oddělení
Oblastní nemocnice Kladno

 

 

Dárce musí být k odběru objednán (HTO Kladno).

 

Objednání k odběru - každý všední den od 7:00 do 14:00 hodin.
Tel: 312 606 343, 312 606 122

 

 • První darování: probíhá bez telefonického objednání
 • Pravidelní dárci: nutno objednat! Pokud se chcete dostavit a nepřišla Vám pozvánka, objednejte se na výše uvedených telefonních číslech. Neobjednaný dárce nebude přijat k odběru. Děkujeme za pochopení.

 

Zvaní dárců krve organizuje Transfuzní stanice Kladno. Vlastní odběry krve a vyšetření dárců probíhají v prostorách Nemocnice Slaný. Odběry krve jsou dobrovolné a v našem odběrovém místě bezplatné.

 

Prosíme dárce krve, aby se k vyšetření před odběrem dostavili přímo do společenské místnosti Nemocnice Slaný, kde vlastní odběry probíhají.

Děkujeme.                                                                                                  Platnost od ledna 2018. 

 

Evidence a vyšetření nových dárců probíhá v budově „C" - vchod z boční části budovy (odběrová místnost).

 

 

Termíny odběrů 2019

 

 • 17. říjen
 • 7. listopad
 • 5. prosinec

 

Termíny odběrů 2020

 • 16. leden
 • 13. únor
 • 12. březen
 • 26. březen
 • 16. duben
 • 21. květen
 • 18. červen

 

Ani v dnešní době nelze krev plně nahradit jiným přípravkem a proto je stále důležitou a cennou surovinou v lékařství.

Děkujeme Všem dobrovolným dárcům, velmi si Vás vážíme!