Aktuality

Ordinace praktického lékaře

Dne 17.8. není odpolední ordinace, dne 1.9. je ordinace od 10 hodin

 

 

 

VSTUPENKY PRO VEŘEJNOST JDOU RYCHLE NA ODBYT!

Na Benefiční koncert skupiny Lucie pro Nemocnici Slaný, který proběhne ve čtvrtek 9.9.2021 ve Slaném v letním kině, jdou vstupenky pro veřejnost rychle na odbyt!

 

 

 

Jak vznikla myšlenka uspořádat benefiční koncert takové renomované skupiny jako Lucie ve Slaném ?

Je to možná trochu překvapivé, ale iniciativa vzešla primárně od členů skupiny. Úplně primárně od Davida Kollera s následnou podporou všech zbylých muzikantů.

 

 

 

Důležité upozornění k očkování dětí věkové kategorie 12 - 15 let!

Podmínkou vakcinace v OC, je nutné doložení písemného doporučení Vašeho pediatra, že nedochází k součinnosti s jiným očkováním. Bez tohoto písemného dokladu nebude vakcinace umožněna. Je potřeba také předložení očkovacího průkazu.

 

 

 

Důležité upozornění očkování!

Z kapacitních důvodů nejsou již možné posuny sjednaných dávek vakcinace na dřívější termín.

 

 

 

Dovolená praktický lékař

v tuto dobu zastupuje MUDr. Chotěborská Iva, budova C, přízemí u laboratoře

 

 

 

Dokončení vakcinace druhou dávkou AstraZeneca

 

 

 

Pravidla pro návštěvy

7. června 2021, 14:28 | Návštěvy pacientů v Nemocnici Slaný budou umožněny těm osobám, které nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží, že

 

 

 

Povolení návštěv

Nemocnice Slaný počínaje dneškem povoluje návštěvy hospitalizovaných pacientů. Každý návštěvník se musí prokázat negativním antigenním testem provedeným v posledních 48 hodinách a musí být vybaven respirátorem nebo prodělaném očkování nebo lékařskou zprávou s tím, že je to méně jak 180 dní od pozitivního PCR testu a nejeví příznaky nemoci COVID-19.

 

 

 

Ocenění primáře MUDr. Gabriela Marcinka

Čestným členstvím České kardiologické společnosti byl na jejím výročním XXIX. sjezdu tento víkend oceněn MUDr. Gabriel Marcinek, muž, s jehož nástupem do funkce primáře slánské interny v polovině 90. let se začala psát její nová éra.

 

 

 

Strana výpisu

... 8 ...