Babybox

Ve slánské nemocnici se nachází ve zdi vrátnice babybox.

 

Babybox je vytápěná schránka, do které mohou matky anonymně odložit své nechtěné dítě. Schránka je napojena na zdravotnickou službu. Čidla reagují na světlo a zvuk a
ihned vyrozumí zdravotnický personál dětského oddělení o tom, že se dvířka babyboxu uzavřela.

Odložené dítě vzápětí dostane veškerou zdravotní péči.

 

Ten kdo dítě do babyboxu vloží, zůstává v anonymitě.

 

www.babybox.cz