Parkování v areálu

Nemocnice ve svém areálu omezený počet parkovacích míst. Pokud nemusíte do areálu vjíždět, auto zaparkujte před nemocnicí.


Vjezd do areálu nemocnice a její průjezd je zpoplatněn. U hlavního vjezdu a u vjezdu do lékárny jsou nainstalovány závory.

 

Postup při parkování

  • při vjezdu do areálu si vyzvednete z automatu parkovací lístek s vyznačeným časem příjezdu
  • při výjezdu tento parkovací lístek uhradíte v automatu

 

Dovolujeme si vás upozornit, že cena za každou započatou hodinu je 40 Kč (cena je uvedená s DPH).

Zvýhodnění parkovného je při opuštění areálu do 20 minut umožněn výjezd zdarma.

 

Při překročení času, určeného pro výjezd zdarma, je poplatek za parkovné počítán od doby vjezdu do areálu nemocnice.

 

Ztráta parkovacího lístku je 500,– Kč

 

Po návštěvě a předložení parkovacího lístku v lékárně se doba parkování prodlouží na 1 hodinu zdarma.

V případě stání dělší jak 1 hodinu, je nutné nejdříve zaplatit poplatek za parkování v platebním automatu u vrátnice.

 

Po předložení průkazu ZTP/P budou zdravotně postižení pacienti od poplatku osvobozeni.