Regulační poplatky

Regulační poplatek 90

Regulační poplatek ve výši 90 se hradí za pohotovostní službu poskytnutou v sobotu, v neděli nebo ve svátek a v pracovních dnech v době od 16.00 do 07.00 hodin. Poplatek se nehradí v případě, že dojde k následnému přijetí k hospitalizaci.

Vybírání regulačního poplatku

Výběr regulačních poplatků pro ambulantní provozy v Nemocnici Slaný je zabezpečen prostřednictvím platebního automatu, který se nachází v budově B. Platební automat je doplněn měnícím automatem peněz (tzv. měničkou).


Výše poplatku je stanovena za klinické vyšetření nebo ošetření

  • 90 za pohotovostní službu v době od 16.00 hod. do 07.00 hod., dále v sobotu, v neděli a ve svátek

Vrácení poplatků

Vrácení lístku o zaplacení, který nebyl použit k úhradě regulačního poplatku je možné provést v pracovní době nemocniční pokladny. Pracovní doba v této pokladně je od 06.00 hod. do 14.00 hod. Při vracení lístku pracovnice pokladny zkontroluje, zda není porušen nebo jinak znehodnocen. Lístek si může pojištěnec ponechat pro další vyšetření.