Regulační poplatky

Regulační poplatek 90

Regulační poplatek ve výši 90 se hradí za pohotovostní službu poskytnutou v sobotu, v neděli nebo ve svátek a v pracovních dnech v době od 16.00 do 07.00 hodin. Poplatek se nehradí v případě, že dojde k následnému přijetí k hospitalizaci.

Vybírání regulačního poplatku

Výběr regulačních poplatků pro ambulantní provozy v Nemocnici Slaný je zabezpečen prostřednictvím platebního automatu, který se nachází ve vrátnici nemocnice. Platební automat je doplněn měnícím automatem peněz (tzv. měničkou).


Výše poplatku je stanovena za klinické vyšetření nebo ošetření

  • 90 za pohotovostní službu v době od 16.00 hod. do 07.00 hod., dále v sobotu, v neděli a ve svátek

Vrácení poplatků

Vrácení lístku o zaplacení, který nebyl použit k úhradě regulačního poplatku je možné provést v pracovní době nemocniční pokladny. Pracovní doba v této pokladně je od 06.00 hod. do 14.00 hod. Při vracení lístku pracovnice pokladny zkontroluje, zda není porušen nebo jinak znehodnocen. Lístek si může pojištěnec ponechat pro další vyšetření.