Informace pro návštěvy

Návštěvní hodiny

Na všech odděleních Nemocnice Slaný platí tyto návštěvní hodiny:

 

Návštěvní hodiny

Po - Pá: 14:00 - 16:00

So, Ne:  14:00 - 17:00

  

Mimo návštěvní hodiny lze využít vestibulu před oddělením nebo je nutno se dovolit personálu daného oddělení. Při karanténě nebo různých např. chřipkových epidemiích je nutno dodržovat uvedenou návštěvní dobu a popřípadě i zákaz návštěv.

 

Desatero návštěvníka nemocnice

  1. Návštěvník by se měl chovat tiše, aby nerušil pacienty.

  2. Návštěvník by se měl řídit pokyny zdravotnického personálu. Například při převlékání do oděvu na jednotkách intenzivní péče, respektovat návleky na obuv apod.
  3. Návštěvník by se měl řídit vnitřním řádem.
  4. Návštěvník by měl dodržovat návštěvní hodiny a délku trvání návštěvy přizpůsobit nemocnému. Nevhodná je například dlouhodobá návštěva po náročné operaci.
  5. Návštěvník by neměl nemocnému nosit nevhodné dárky. Tedy dary nepřiměřeně drahé (z důvodu možné krádeže a zbytečné starosti o věc), řezané květiny, alkoholické nápoje, potraviny v rozporu s dietním opatřením, apod.
  6. Návštěvník by neměl jít k nemocnému, je-li sám nemocen. Např. prodělává chřipku či jiné snadno přenosné onemocnění.
  7. Návštěvník by neměl nemocného zatěžovat problémy z domova a na pracovišti, naopak by měl rozhovorem nemocného rozptýlit, osvěžit a neunavovat.
  8. Návštěvník je seznámen se zákazem kouření v celém areálu nemocnice.
  9. Návštěvník by měl nemocného motivovat k dodržování léčebného režimu, který povede k brzkému propuštění do domácího léčení.
  10. Ideální pro nemocného je spolupráce mezi nemocným – ošetřovatelským personálem – návštěvníkem (rodinou). Zvláště v otázce, jak postupovat při propuštění do domácího léčení, které vyžaduje změnu životního stylu, užívání léků atp.