Program podpory zdraví

Nemocnice je zařízením podporující zdraví, což znamená, že kontinuálně propaguje aktivity na podporu zdraví, zaměřené na edukaci klientů a rodinných příslušníků ke správné volbě životního stylu, s cílem získat zájem velkého okruhu lidí o své zdraví, posílit odpovědnost klientů při zvládání zdravotních problémů, zvyšovat kontrolu nad svým zdravím a neustále ho zlepšovat.

 

Hlavními body programu jsou:

 • Nutriční poradna, obezitologie
 • Preventivní onkologické programy (screening kolorektálního karcinomu, ambulance pro onemocnění prsu)
 • Laktační poradna pro kojící matky
 • Předporodní kurzy pro budoucí maminky (rodiče)
 • Diabetologická ambulance
 • Ambulance srdečního selhání
 • Edukace stomiků
 • Informování veřejnosti – brožurky pro pacienty, informační tiskoviny a edukační materiály pro pacienty a jejich blízké na chodbách a odděleních nemocnice
 • Den zdraví – možnost měření krevního tlaku a glykémie, zdraví životní styl
 • Den hygieny rukou – informace pro pacienty a návštěvy
 • STOP dekubitům – informace pro veřejnost o možnosti péče o imobilního rodinného příslušníka, prevence dekubitů, enterální výživa, inkontinenční pomůcky, kosmetika