Stipendijní program

  

 

 

Stipendijní program Nemocnice Slaný

 

Nemocnice Slaný nabízí možnost získání finanční podpory vzdělávání studentů – budoucích zaměstnanců Nemocnice Slaný.

Komu je stipendium určeno?

Typ školy

Měsíční výše stipendia

Délka vyplácení

Délka závazku

Všeobecná sestra

Dětská sestra

Porodní asistentka
Zdravotnický záchranář
Nutriční terapeut

Zdravotní laborant

Fyzioterapeut

Radiologický asistent

VOŠ (DiS.)
nebo
(Bc.)

5000 Kč

max. 30 měsíců

1 rok stipendia   - 2 roky

2 roky stipendia - 3 roky

3 roky stipendia - 5 let

 

Další informace:

  • zavážete se nastoupit k nám do pracovního poměru po úspěšném dokončení studia do 60 dnů od vykonání závěrečné zkoušky
  • nastoupíte do pracovního poměru na 1,0 úvazek
  • stipendijní program je určen pro studenty prezenční formy studia
  • smlouvu o poskytnutí stipendia je možné uzavřít kdykoliv v průběhu školního nebo akademického roku, stipendium Vám může být vyplaceno i zpětně za předešlé měsíce
  • výplata stipendia probíhá měsíčně, zpětně za každý měsíc, do ukončení studia, maximální doba vyplácení stipendia je 30 měsíců, studium nesmí být přerušeno
  • stipendium se neposkytuje po dobu letních prázdnin, tj. za měsíce červenec a srpen
  • v případě, že pobíráte stipendium a po ukončení studia se rozhodnete pracovat u jiného zaměstnavatele, vrátíte nám částku, kterou jsme Vám vyplatili.

Jak se zařadit do stipendijního programu?

Pokud máte zájem o zařazení do stipendijního programu, o získání podrobnějších, doplňujících informací, kontaktujte hlavní sestru Mgr. Vlastu Fialovou
e-mail: