Přijetí do nemocnice

CO JE DOBRÉ VĚDĚT PŘED NÁSTUPEM DO NEMOCNICE?

 

Seznam věcí pro nástup do nemocnice

Jste-li objednáni k plánovanému příjmu budete potřebovat:

 • doporučení k hospitalizaci
 • občanský průkaz
 • průkaz pojištěnce
 • pracovní neschopnost, máte-li již vystavenu
 • lékařské nálezy, průkaz diabetika
 • kompletní předoperační vyšetření (jdete-li k plánované operaci)
 • toaletní potřeby ( mýdlo, ručník, toaletní papír atd.)
 • přezůvky, župan, osobní prádlo
 • léky, které trvale užíváte, případně jejich seznam
 • nápoje (nemocnice Vám nabízí čaj na chodbách, kávu z automatu)
 • berle či francouzské hole při plánované operaci dolních končetin
 • kompenzační pomůcky, pokud je používate (brýle, naslouchátko, berle apod.)

 

Pro těhotné navíc:

 • těhotenskou průkazku
 • při příjmu k porodu oddací list
 • u párů s odlišným příjmením potvrzení z matriky o budoucím příjmení dítěte

Předoperační vyšetření

 • Předoperační vyšetření nemá být starší 14 dní a provádí se buď v Anesteziologické ambulanci oddělení ARO nebo jej zajišťují obvodní lékaři.

Přijetí na lůžkové oddělení

Při přijetí na příslušné oddělení Vám bude přiděleno lůžko a budete seznámeni s provozem oddělení. Obdržíte informace o přípravě na vyšetření nebo operaci a jaká bude léčba. Na oddělení máte možnost seznámit se s právy pacientů. Informace o Vašem zdravotním stavu poskytne lékař pouze těm osobám, které určíte při podpisu tzv. Souhlasu s hospitalizací.

V den přijetí máte nárok na večeři, není-li třeba kvůli vyšetření nebo k přípravě k operaci upravit jídelní lístek. Pokud máte předepsanou dietu, jedná se o součást léčby. Je důležité dietní režim dodržovat.

Doporučení

Šperky, cenné věci a větší obnosy peněz nechte raději doma. Pokud si tyto věci přinesete, upozorněte sestry na oddělení. Můžete využít i možnosti uložit cennější věci do ústavního trezoru. Nemocnice neručí za částky peněz nad 300 Kč.

Propuštění

Při propuštění z nemocnice budete informováni o dalším doporučeném léčení.

Návštěvní hodiny

Jsou v nemocnici dle zvyklostí oddělení. 

Odvoz z nemocnice – sanitní služba

Na sanitku pacient nárok pouze v tom případě, kdy na základě jeho zdravotního stavu tento způsob dopravy do místa bydliště nemocného indikuje lékař.

Upozornění

Prosíme, respektujte zákaz používání mobilních telefonů v blízkosti zdravotnické techniky. Při používání mobilních telefonů nerušte spolupacienty a v každém případě se o možnostech používání mobilního telefonu domluvte se sestrami na oddělení.