Covid report 11. 2. 2021

Situace v Nemocnici Slaný se v posledních dnech stabilizovala, a to jak personálně, tak co do počtu hospitalizovaných s Covid-19.

Všem zaměstnancům, kteří podstoupili očkování, již byla aplikována druhá dávka vakcíny - výjimkou jsou ti, kteří se nakazili v týdnech po první dávce vakcíny a budou doočkováni po uzdravení. Z těch, kteří dostali druhou dávku, se zatím nenakazil nikdo, a jsem přesvědčen, že se již ani nenakazí. Nemocní se postupně vracejí do práce a s pomocí dobrovolníků a armády se daří stavět směny, jak je potřeba. Zatím omezeně se obnovuje provoz uzavřených ambulancí. Počet hospitalizovaných s Covid-19 osciluje kolem počtu 40, ovšem přibývá procento těžkých případů vyžadujících umělou plicní ventilaci, a proto bude od pátku 12. 2. rozšířena kapacita intenzivních covidových lůžek o ARO oddělení. Jediným oddělením intenzivní péče pro všechny necovidové pacienty se tak stane interní JIP.

 

Ve spolupráci města a nemocnice finalizuje příprava velkokapacitního očkovacího centra v Městském centru Grand, které bude po testovacím provozu spuštěno naostro v pondělí 22. 2.; zatím nadále očkujeme v ordinaci diabetologické ambulance v budově C. Očkování seniorů nad 80 let z registračního systému probíhá již druhým týdnem, ale v omezeném rozsahu daném počtem přidělených vakcín. Momentálně máme k dispozici všechny tři zatím schválené typy vakcín. Stejně jako ve všech ostatních očkovacích centrech nemá očkovaný možnost volby, jakou vakcínou bude očkován. Cílová kapacita OC v Grandu je 500 a více naočkovaných denně, ale termín jejího dosažení bude závislý na množství dodaných vakcín. Očkování je provázeno velkou administrativní zátěží, která bude ležet na bedrech přidělených zaměstnanců městského úřadu, a věříme, že díky jejich pomoci nebude administrativa limitujícím faktorem tempa očkování. 

 

ředitel