Dárcovský účet COVID: 262643217/0300

Obrací se na nás řada firem a občanů, kteří by rádi naší nemocnici přispěli na nákup ochranných pomůcek a dalších nákladů spojených s epidemií koronavirem Covid-19. Pro tento účel jsme zřídili účet 262643217/0300 u ČSOB a.s. Prosím všechny dárce, aby na mailovou adresu   napsali účel poskytnutí daru a identifikaci osoby (jméno, příjmení) nebo firmy (název a IČO) a informaci, máme-li připravit darovací smlouvu pro pozdější uplatnění do daní. Všem dárcům velice děkujeme!