Dokončení stavebních prací v Nemocnici Slaný

Dne 1. prosince 2021 byla definitivně ukončena rekonstrukce páteřní nemocniční komunikace s novými povrchy, chodníky, kanalizací, osvětlením a parkovacími místy před budovami A a B, rekonstrukce brány s instalací nových závor a rekultivace nemocničního parku s novou výsadbou, lavičkami a odpadkovými koši.

Jakkoli jsme byli rozladěni neúměrnou délkou trvání stavby, s výsledkem jsme spokojeni. Stejně tak byla dokončena obnova fasády a zateplení budovy A, jejíž nový vzhled s respektováním historického štukování a obnovou původní barvy omítky z konce 19. století se stal ozdobou nemocnice. Děkujeme našemu personálu i veřejnosti za trpělivost, se kterou všichni snášeli více než rok všechna omezení, která rekonstrukce přinesla. Děkujme investoru obou projektů městu Slaný za ochotu se do toho s námi pustit a za nasazení, se nímž přistupovalo k jejich zdárnému průběhu a dokončení.