INFORMACE O UKONČENÍ PROVOZU ODBĚROVÉHO CENTRA-VÝTĚRY COVID-19

13. dubna 2023, 05:56 | Vzhledem k nízké poptávce ukončujeme provoz
Odběrového centra COVID-19 v Nemocnici Slaný.

za OKBH Nemocnice Slaný

                                                                          MUDr. Olga Eichlerová