Informace pro pacienty v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Vážení pacienti,

v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 8. 10. a 9. 10. 2021, Vás chceme informovat o možnosti uplatnění volebního práva.

Pokud budete plánovaně hospitalizováni v naší nemocnici je nutno si před hospitalizací zabezpečit voličský průkaz a tento mít v době voleb u sebe.

O vydání voličského průkazu lze zažádat na obecním úřadě v místě trvalého bydliště písemně do 1. 10. 2021, osobně do 6. 10. 2021 do 16 hod. (nejdříve však 23. 9. 2021).

 

Pokud jste již hospitalizováni, můžete volit bez voličského průkazu pod podmínkou zapsání Vašeho jména na zvláštní seznam voličů v Nemocnici Slaný nejpozději do 1. 10. 2021.