Nemocnice Slaný je připravena na příjem Covid pacientů

Nemocnice Slaný v souladu s nařízením ministra zdravotnictví a ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí dokončila přípravu Covid oddělení a je, počínaje pátkem 27. 3. 2020, připravena hospitalizovat pacienty nakažené koronavirem Covid-19 z naší spádové oblasti. Pro Covid oddělení je vyhrazena, hermeticky uzavřena a od zbytku nemocnice oddělena vstupním a výstupním filtrem jedna stanice interny a interní JIP s maximální kapacitou 9 ventilovaných pacientů a 18 pacientů na oxygenoterapii. Od 1. 4. 2020 bude i slánská porodnice připravena na porody Covid pozitivních rodiček. Personál absolvoval důkladná školení a je vybaven všemi ochrannými pomůckami, které nemocnice z větší části získala vlastní cestou s přispěním řady sponzorů, část pomůcek pochází z vládní distribuce realizované Středočeským krajem.

Děkujeme našim zaměstnancům za nasazení a obětavost a všem našim přispěvatelům za ochotu pomoci nám a našim pacientům.