Nemocnice Slaný vyhlašuje stav hromadného postižení osob

Stav hromadného postižení osob je mimořádná událost, při níž se zdravotnické zařízení dostává do režimu provozu, kdy úroveň poskytované péče z důvodu relativního či absolutního nedostatku zdrojů již neodpovídá běžnému standardu poskytování zdravotní péče v ČR. Poskytovatel zdravotní péče jej vyhlašuje v případě vyčerpání všech běžně provozovaných i reprofilizovaných lůžkových kapacit, kdy již není schopen další kapacity vytvořit či při dalším navyšování počtu lůžek garantovat očekávaný rozsah a kvalitu poskytované péče.

V rámci tohoto stavu jsou mj. rozšířena covid oddělení na maximálně možnou kapacitu a počet ventilovaných lůžek je navýšen na maximum. Operační a jiné výkony jsou omezeny pouze na ty, jejichž odložení by bylo spojeno s rizikem bezprostředního zhoršení zdravotního stavu. I po uvedení nemocnice do výše uvedeného režimu bude zajištěno poskytování neodkladné péče těm pacientům, jejichž stav bude vyžadovat neodkladné ošetření.

vedení nemocnice