Ocenění primáře MUDr. Gabriela Marcinka

Čestným členstvím České kardiologické společnosti byl na jejím výročním XXIX. sjezdu tento víkend oceněn MUDr. Gabriel Marcinek, muž, s jehož nástupem do funkce primáře slánské interny v polovině 90. let se začala psát její nová éra.

Z druhořadého oddělení vybudoval pracoviště, jehož pověst se těší zasloužené úctě a daleko přesahuje hranice slánského regionu. Především obor kardiologie se pod jeho vedením nebývale rozvinul a zařadil slánskou internu po bok špičkových českých a evropských pracovišť. Doktor Marcinek patří ke generaci internistů, která jako poslední obsáhla znalosti tohoto nejkošatějšího medicínského oboru v celé jeho šíři. Svým přirozeným charismatem vytvořil na oddělení atmosféru, v níž bylo radost pracovat, a umožnil každému z lékařů takový odborný rozvoj, o jaký stál. Po svém odchodu z funkce zanechal na interním oddělení tým, jehož erudice a soudržnost nemá v nemocnicích srovnatelné velikosti obdoby.

Vážený pane primáři, milý Gabo, gratulujeme a děkujeme!

 

Video ke stažení zde