Ochrana oznamovatelů

Veškeré info v článku

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů byl v Nemocnici Slaný zřízen vnitřní oznamovací systém.  Systém slouží k oznámení protiprávních jednání či jejich hrozby. Na adrese zde naleznete informace o způsobech oznamování a oznamovací formulář.