Odběrové místo – Hemerkův statek

S cílem zlepšit kvalitu péče o naše pacienty jsou nadále v provozu 2 odběrová místa.
U laboratoře v areálu nemocnice (Po-Pá 6-9:30) a v Hemerkově statku (Po-Pá 6-10 hod).