Otevření vchodů

Dne 14. 5 .2020 od 14 hod. je umožněn vstup do jednotlivých budov nemocnice. Je zrušen jediný vchod do nemocnice budovou B.