Poděkování

Dětské oddělení Nemocnice Slaný si dovoluje poděkovat paní šéfredaktorce časopisu Sluníčko paní Tereze Aratiković za dar 300 kusů dětských časopisů pro naše malé pacienty.