Pravidla pro návštěvy

7. června 2021, 14:28 | Návštěvy pacientů v Nemocnici Slaný budou umožněny těm osobám, které nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží, že

  • absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy PCR nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem provedeným ve zdravotnickém zařízení, nebo
  • byly očkovány proti COVID-19 alespoň první dávkou vakcíny (u dvoudávkového schématu) a od aplikace uplynula doba min. 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
  • byly očkovány proti COVID-19 jednou dávkou vakcíny (u jednodávkového schématu) nebo druhou dávkou vakcíny (u dvoudávkového schématu) a od aplikace uplynula doba min. 14 dní, nebo
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Po dobu návštěvy musí osoba použít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). Děti 2-15 let mohou použít i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, děti do 2 let nemusí mít ochranný prostředek žádný.