Výběrové řízení na pozici primář ortopedického oddělení

informace uvnitř článku

 

 

 

Ředitel Nemocnice Slaný

 

se sídlem Slaný, Politických vězňů 576, PSČ 274 01, IČO: 00875295,

příspěvková organizace zapsaná v OR Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1040,

 

vyhlašuje výběrové řízení

 

na obsazení pozice primář/primářka ortopedického oddělení Nemocnice Slaný.

 

Požadujeme:

•          způsobilost ve specializačním oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí dle zákona č. 95/2004 Sb.;

•          platná licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo prokázání předpokladů pro její získání podle pravidel ČLK;

•          zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zák. č. 95/2004 Sb. v platném znění;

•          organizační a manažerské schopnosti;

•          odpovědný a profesionální přístup k práci.

 

Zájemci o obsazovanou pozici primáře/primářky mohou doručit písemnou přihlášku na adresu Nemocnice Slaný k rukám ředitele s označením obálky „přihláška do výběrového řízení“ nejpozději dne 16.10.2023.

 

K přihlášce je třeba připojit:

•          doklad o vysokoškolském vzdělání, o získání specializace a o získání primářské licence, pokud již byla získána; případně doložení předpokladů pro její získání;  

•          životopis;

•          stručnou koncepci rozvoje a řízení oddělení.

 

Předpokládaný nástup 1.1.2024.

 

Bližší informace podá ředitel Nemocnice Slaný po zaslání emailového kontaktu na adresu .

 

 

Ve Slaném dne 12.09.2023

 

MUDr. Štěpán Votoček, ředitel, v.r.