Zákaz návštěv

S ohledem na kritickou epidemiologickou situaci trvá i nadále v Nemocnici Slaný zákaz návštěv. Ve výjimečných individuálních případech lze po domluvě s ošetřujícím lékařem návštěvu pacienta umožnit za předpokladu dodržení všech podmínek, tedy s respirátorem a dalšími ochrannými prostředky dle instrukcí.