Covid report 20. 10. 2020

 

 

Na základě predikce nárůstu Covid pacientů vyžadujících hospitalizační péči dostala Nemocnice Slaný, stejně jako ostatní nemocnice, za úkol navýšit kapacitu covidových lůžek v obou kategoriích - tedy pro nemocné se středně těžkým průběhem k oxygenoterapii i lůžek intenzivních pro ventilované. Od pondělí 26. 10. 2020 proto plánujeme zahájit provoz oddělení Covid II, které bude zřízeno v přízemí budovy B v prostoru stávajícího ortopedického oddělení (26 lůžek) a multioborové JIP chirurgických oborů (6 lůžek). Přesný harmonogram a všechny kroky, které je k tomu potřeba učinit, budou upřesněny během zítřka. Celková kapacita covidových lůžek tak vzroste na 55 + 11 při respektování poměru 5:1 mezi pacienty se středně těžkým a těžkým průběhem vyžadujícím umělou plicní ventilaci. Jedná se o velký zásah do provozu nemocnice, který bude umožněn pouze odložením veškeré neakutní operativy a dalších plánovaných hospitalizací na neurčito a zapojením uvolněného personálu - lékařů, sester i sanitářek - do péče o Covid pacienty, nebo do péče o pacienty jiných oddělení, která o svůj personál díky Covidu přišla či přijdou. Požádali jsme Středočeský kraj, který na starost přidělování studentů medicíny, o deset mediků, a snažíme se získat i studentky středních zdravotních škol. Evidujeme dobrovolníky z řad občanů, kteří sami přišli s nabídkou pomoci. Komunikujeme s Ministerstvem zdravotnictví ohledně dodání potřebného přístrojového vybavení, bez kterého nelze nová ventilovaná lůžka uvést v provoz. Požádali jsme praktické lékaře, aby se zapojili do provozu pohotovosti LPS, aby se nemocniční lékaři mohli plně věnovat lůžkové péči. Omezili jsme provoz odborných ambulancí a apelovali jsme na pacienty, aby nemocnici navštěvovali pouze s akutními problémy. Prosím každého z vás, aby vzal za svou současnou prioritu nemocnice, zdravotnictví a společnosti vůbec, a tou je předejít kolapsu systému. Může to znamenat dočasné rozbití a přeskupení sesterských a lékařských kolektivů, další nárůst přesčasů a vykonávání práce, kterou jste dosud nedělali. Může se také stát, že k naplnění tohoto scénáře nedojde a vyčleněná kapacita zůstane jen jako rezervní, byť současný vývoj směřuje spíše k opaku. Buďte, prosím, rezistentní k nenávistným a zesměšňujícím komentářům na sociálních sítích a jinde - hyeny mezi lidmi vždy byly a vždy budou. Buďte, prosím, rezistentní i ke katastrofickým náladám: je to průšvih, ale není do apokalypsa. Všem nakaženým kolegům přeji mírný průběh a brzké uzdravení, všem ostatním pak, aby se jim nákaza vyhnula.

 

ředitel