Předepisování receptů v odborných interních ambulancích po dobu Pandemie Covid 19

Po dobu pandemie COVID 19 nemohou být po celou pracovní dobu odborné ambulance obsazeny jak lékařským, tak ani sesterským personálem. Pokud se stran předepsání receptů nemůžete na číslo odborné ambulance dovolat (zkoušejte prosím několikrát v průběhu pracovní doby), pak  volejte, pokud možno v pracovní době, na všeobecnou interní ambulanci na číslo 312 575 137, kde Vám bude medikace předepsána a formou e-receptu odeslána SMS.

Připomínám, že se jedná o předepisování léků, které jsou vázané pouze na  specialistu / internistu, kardiologa, revmatologa, diabetologa, apod. Pro předepisování ostatních "běžných" léků, volejte prosím svého praktického lékaře.

 

Kontakty do  příslušných ambulancí:

kardiologická              312 575 255

diabetologická            312 575 249

revmatologická           312 575 162

gastroenterologická   312 575 316

 

Děkujeme za pochopení.

 

Prim. MUDr. Ondřej Čermák