Obecně o dárcovství krve

OKBH nemocnice Slaný organizuje darování plné krve ve spolupráci s HTO Oblastní nemocnice Kladno. Po ukončení odběrů jsou vaky s odebranou krví uloženy do termoboxů a odvezeny na transfuzní oddělení v Kladně, kde se krev dále zpracovává. Jsou provedena další nutná vyšetření Vaší krve - stanovení protilátek, krevní skupiny, virologická vyšetření - anti-HIV, žloutenky typu B a C, testy na syfilis. V případě jakékoli pozitivity je krev zlikvidována a dárce je písemně či ústně informován.

 

Je darování krve pro dárce bezpečné?

Nemusíte mít žádné obavy z přenosu infekce, veškerý materiál používaný při odběru krve i krevních vzorků je striktně určen pouze k jednorázovému použití (jehly, stříkačky, odběrové sady, zkumavky atd.).