Průběh darování krve

Odběry jsou organizovány v předem stanovených termínech, 1 - 2 x měsíčně. Dárce se dostaví do laboratoře Nemocnice Slaný mezi 6:00 – 7:00 hodinou ranní.


S sebou si vezme:

  • průkazku pojištěnce
  • občanský průkaz
  • ranní moč

 

Dárce je poté vyzván zdravotní sestrou, aby si pozorně přečetl Poučení dárce a vyplnil Dotazník dárce krve.
 

PDF 

Dotazník dárce

1 624,36 kB

Stáhnout

PDF 

Poučení dárce

502,95 kB

Stáhnout

 

Následně je dárci v laboratoři odebrán vzorek krve na vyšetření krevního obrazu (odběr z prstu, u prvodárce ze žíly). Pokud jsou výsledky krve a moče negativní a dárce se cítí zdráv, je vyplněna karta dárce.

Vlastní odběr probíhá ve společenské místnosti nemocnice, kde je přítomen lékař a odběrové sestry. Následuje vyšetření lékařem. Pro dárce je připraveno občerstvení - čaj, káva, pečivo.

 

Jaké množství krve je dárci odebráno?

  • Standardní množství odebrané krve je 450 ml; samotný odběr trvá cca 5–10 minut.

 

Jaké jsou doporučené intervaly mezi odběry plné krve?

  • Muži: 3 měsíce (90 dní)
  • Ženy: 4 měsíce (120 dní)