Aktuality

Jak vznikla myšlenka uspořádat benefiční koncert takové renomované skupiny jako Lucie ve Slaném ?

Je to možná trochu překvapivé, ale iniciativa vzešla primárně od členů skupiny. Úplně primárně od Davida Kollera s následnou podporou všech zbylých muzikantů.

 

 

 

Důležité upozornění k očkování dětí věkové kategorie 12 - 15 let!

Podmínkou vakcinace v OC, je nutné doložení písemného doporučení Vašeho pediatra, že nedochází k součinnosti s jiným očkováním. Bez tohoto písemného dokladu nebude vakcinace umožněna. Je potřeba také předložení očkovacího průkazu.

 

 

 

Důležité upozornění očkování!

Z kapacitních důvodů nejsou již možné posuny sjednaných dávek vakcinace na dřívější termín.

 

 

 

Dovolená praktický lékař

v tuto dobu zastupuje MUDr. Chotěborská Iva, budova C, přízemí u laboratoře

 

 

 

Dokončení vakcinace druhou dávkou AstraZeneca

 

 

 

Pravidla pro návštěvy

7. června 2021, 14:28 | Návštěvy pacientů v Nemocnici Slaný budou umožněny těm osobám, které nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a doloží, že

 

 

 

Povolení návštěv

Nemocnice Slaný počínaje dneškem povoluje návštěvy hospitalizovaných pacientů. Každý návštěvník se musí prokázat negativním antigenním testem provedeným v posledních 48 hodinách a musí být vybaven respirátorem nebo prodělaném očkování nebo lékařskou zprávou s tím, že je to méně jak 180 dní od pozitivního PCR testu a nejeví příznaky nemoci COVID-19.

 

 

 

Ocenění primáře MUDr. Gabriela Marcinka

Čestným členstvím České kardiologické společnosti byl na jejím výročním XXIX. sjezdu tento víkend oceněn MUDr. Gabriel Marcinek, muž, s jehož nástupem do funkce primáře slánské interny v polovině 90. let se začala psát její nová éra.

 

 

 

#opětspolu

Všichni máme stejné přání: Být opět spolu

 

 

 

Poděkování

Zaměstnanci covidových oddělení Nemocnice Slaný děkují manželům Brtinským za milý a štědrý dar

 

 

 

Strana výpisu

... 12 ...