RDG

Umístění

Přízemí budovy A vpravo

(plán nemocnice)

 

Na jaře roku 2008 byla oddělení RDG udělena Akreditace v oboru radiologie a zobrazovací metody, reakreditace proběhla v roce 2016. Pro nemocnici to znamená potvrzení kvality a rozsahu péče.

Velkým přínosem byla obměna všech již zastaralých přístrojů na RDG oddělení. Jedná se o skiagrafii (snímkování), skiaskopicko-skiagrafickou sklopnou stěnu (snímkování, prosvěcování), pojízdný RDG přístroj (sály, ARO, JIP) a MDCT (multidetektorový výpočetní tomograf s tlakovou stříkačkou). Tyto přístroje byly zakoupeny z finančních prostředků z dotace Evropské unie ve spolupráci s MěÚ Slaný.

Radiodiagnostické oddělení zajišťuje RTG, ULTRAZVUK a CT diagnostiku pro oblast Slánska, část Lounska, Kralupska, Rakovnicka a Kladenska. Docházejí k nám i pacienti z Prahy a jiných vzdálenějších regionů. Spádová oblast je zhruba 100 000 pacientů.

 

Kontakty

 

Kontakt RDG oddělení - 312 575 239

 

Na CT a USG vyšetření objednáváme pouze v provozní době na tel. RDG oddělení.

 

 


Provozní doba oddělení

Po - Pá: 7:00 - 14:30

 

Po - Pá: 14:30 - 7:00

(pouze pohotovost)

 

So - Ne: pohotovostní služba 24 hod.

 

Akutní případy jsou vyšetřovány ihned, jinak vyšetření objednáváme dle požadavků lékaře a dle našich možností. Pacienti se mohou domluvit i individuálně s lékaři.

 

 USG

Ultrazvukem vyšetřujeme orgány dutiny břišní, močové ústrojí, prsa, měkké části, klouby končetin, štítnou žlázu, cévní systém.

 

Vyšetření je neinvazivní, provádí se vleže nebo vsedě.

 

Příprava

 • nutné doporučení lékaře (řádně vyplněná žádanka)
 • na vyšetření břicha pacient od půlnoci nesmí pít, jíst
 • před vyšetřením močových cest je nutné vypít půl litru tekutin

 

 RTG

Rentgenem vyšetřujeme kostní systém, plíce, břicho, provádíme kontrastní vyšetření žaludku a ledvin, vyšetření tenkého a tlustého střeva, žíly dolních končetin, píštěle.

 

Příprava

 • Nutné doporučení lékaře (řádně vyplněná žádanka)
 • Na rtg žaludku od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit.
  Vyšetření se provádí vstoje, někdy i vleže. Pacient poje kontrastní látku dle pokynů radiologa.
 • Na vyšetření střev musí být pacient vyprázdněn (poučí indikující lékař)
  Vyšetřujeme vleže, se zavedením rourky do konečníku a náplní tlustého střeva kontrastní látkou. WC umístěno přímo na vyšetřovně.
 • Na kontrastní vyšetření ledvin musí být pacient nalačno.
  Vyšetření provádíme vleže s podáním kontrastní látky.

CT

Výpočetním tomografem vyšetřujeme hlavu, mozek, vedlejší dutiny, krk, hrudník, břicho a močový systém, kosti, měkké části. Provádíme pod CT kontrolou drenáže, biopsie a dále kostní denzitometrie – vyšetření na osteoporosu.
Na každé vyšetření nutná řádně vpylněná žádanka.

 

Příprava

 • Vyšetřujeme vleže
 • Vyšetření bez kontrastní látky je bez přípravy
 • Před vyšetřením s podáním kontrastní látky od půlnoci, nejíst, nepít, nekouřit.
  Podmínkou pro vyšetření je podepsaný informovaný souhlas pacienta.
 • V případě závažné alergie zajistí protialergickou přípravu lékař indikující vyšetření.
 • U kontrastních vyšetření zavádíme kanylu do žíly pro podání kontrastní látky.
 • Po ukončení vyšetření s podáním kontrastní látky monitorujeme pacienta půl hodiny.
 • Doba rozpíjení před vyšetřením břicha může trvat dle vyšetření 1 3 hodiny.
 • Na CT vyšetření střev musí být pacient vyprázdněn ( poučí indikující lékař).
  Vyšetřujeme vleže, se zavedenou rourkou do konečníku a náplní střeva. WC umístěno v blízkosti vyšetřovny.
 • Biopsie, drenáže, punkce. U předpokládaných bolestivých výkonů provádíme analgosedaci.

 

Na našem oddělení rovněž provádíme PRT (periradikulo­grafie), je to léčebný výkon (obstřik kořene nervu bederní páteře) pod CT kontrolou. Toto vyšetření se objednává na čísle RDG oddělení 312 575 239. Vyšetření provádíme na doporučení neurologa nebo ortopeda. Každý den, mimo čtvrtka, ve 13.00 hod. Požadujeme určení strany a lokalizaci výšky obstřiku dle neurol. nálezu a dle výsledku CT či NMR. Po provedení výkonu ponecháváme pacienta do 18.00 hod. na lůžku (pac. musí mít zajištěný odvoz).

Provádíme vleže na břiše bez místního znecitlivění.

 • 1-nahled1.jpg
 • 2-nahled1.jpg
 • 3-nahled1.jpg
 • 4-nahled1.jpg
 • 5-nahled1.jpg
 • 6-nahled1.jpg
 • 7-nahled1.jpg
 • 8-nahled1.jpg
 • 9-nahled1.jpg
 • 10-nahled1.jpg
 • 11-nahled1.jpg
 • 12-nahled1.jpg
 • 13-nahled1.jpg
 • 14-nahled1.jpg