Urgentní příjem

 

Umístění

Budova B, přízemí

(plán nemocnice)

Ordinační hodiny

non-stop

 

 

Oddělení Urgentního příjmu je specializované pracoviště poskytovatele akutní lůžkové péče s nepřetržitým provozem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, které zajišťuje příjem a poskytování intenzivní akutní lůžkové péče a specializované ambulantní péče pacientům s náhle vzniklým postižením zdraví a pacientům v přímém ohrožení života. Jedná o místo prvního kontaktu, ošetření a vyšetření pacientů s akutním zdravotním problémem. Urgentní příjem přebírá všechny pacienty přivezené zdravotnickou záchrannou službou po předchozím avízu. Urgentní příjem je kontaktním místem pro dispečink záchranné služby, koordinující plynulou návaznost přednemocniční a bezprostředně navazující nemocniční péče a to i případě vyhlášení mimořádných událostí s hromadným postižením osob.

 

Personál

Primář

Prim. MUDr. David Hejduk

 

Vrchní sestra

Mgr. Lucie Vorlíčková, DiS.

 

Administrativní pracovník

Martina Pešanová

 

Tým lékařů

Je složen z ambulantních kmenových lékařů chirurgického a interního oddělení.